Containerkontrol

I forlængelse af Børnekemipakken er der - udover butikskontrol - også gennemført en containerkontrol ved grænserne i anden halvdel af 2014. Børnekemipakken har til formål at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi, og der er i perioden 2013-16 afsat 20 mio. kr. til at øge informationen og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn og ufødte samt unge under 14 år.  

Grænsekontrollerne af importerede varer var særligt møntet på at standse de ulovlige produkter, inden de nåede ud til butikkerne. Disse kontroller blev gennemført i Padborg, i Københavns frihavn og lufthavn og på Århus Havn. Den 19. september deltog miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og miljøordfører Torben Hansen (S) i en containerkontrol på Århus Havn sammen med SKAT, Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Kontrolaktionen blev fuldt tæt at repræsentanter fra pressen.

 I Kontrolkampagnen indgik der i alt 119 produkter, der blev kontrolleret for bl.a. indhold af ftalater og tungmetaller. 8 produkter overskred grænseværdierne for indhold af bly eller afgivelse af ftalater eller chrom III, og Miljøstyrelsen har derfor fået stoppet salget af produkterne.