Aktivstoffer i pesticider 2014

Formål:

Formålet med kontrollen er, at undersøge om godkendte pesticider overholder kravene om indholdet af aktivstoffer.

Hvornår?

Kampagnen løber fra marts 2014 til udgangen af december 2014.

Kontrollen:

Det kontrolleres om det deklarerede indhold af aktivstoffer i pesticidproduktet svarer til det reelle indhold.

Aktivstofkampagnen er i 2014 tilrettelagt så der inkluderes

- nyligt godkendte pesticider

- pesticider, hvor der tidligere har været konstateret enten for lavt eller for højt indhold af aktivstof i forhold til det deklarerede indhold

- produkter med aktivstoffer, hvor der findes godkendte parallelprodukter på det danske marked

Prøverne udtages hos forhandlere eller producenter i hele landet og analyseres løbende, dog således at der foreligger analyseresultater for alle prøver inden udgangen af 2014.