Aktivstoffer i biocider 2014

Formål:

Formålet med kontrollen er, at undersøge om godkendte biocider overholder kravene om indholdet af aktivstoffer.

Hvornår?

Kampagnen løber fra marts 2014 til udgangen af december 2014.

Kontrollen

Det kontrolleres om det deklarerede indhold af aktivstoffer i biocidproduktet svarer til det reelle indhold.
Aktivstofkampagnen er i 2014 tilrettelagt så der inkluderes
- nyligt godkendte biocider
- biocidholdige produkter hvor der tidligere har været konstateret enten for lavt eller for højt indhold af aktivstof i forhold til det deklarerede indhold
- produkter med aktivstoffer, hvor der findes godkendte parallelprodukter på det danske marked

Prøverne udtages hos forhandlere eller producenter i hele landet og analyseres løbende, dog således at der foreligger analyseresultater for alle prøver inden udgangen af 2014.