Ulovlig import af bekæmpelsesmidler

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, SKAT og Miljøstyrelsen har samarbejdet siden 2010 om kontrollen med ulovlig import af sprøjtemidler.

Miljøstyrelsens andel af kontrollen i 2013 blev gennemført i forbindelse med kontrollen hos importører, forhandlere, golfklubber og maskinstationer.

Miljøstyrelsen registrerede ikke nogen ulovlig import af sprøjtemidler i 2013.