Tungmetaller i glasemballage

Kemikalieinspektionen kontrollerer i 2013 glasemballage for indhold af tungmetaller. Formålet er at kontrollere om glasemballage på det danske marked overholder kravene til indholdet af tungmetallerne bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom.

Kemikalieinspektionen kontrollerer i 2013 glasemballage for indhold af tungmetaller. Formålet er at kontrollere om glasemballage på det danske marked overholder kravene til indholdet af tungmetallerne bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom.

I 1999 undersøgte Miljøstyrelsen 50 vinflasker for indhold af tungmetaller. Den gang viste resultatet, at 30 % af flaskerne indeholdt bly over grænseværdien på 250 ppm.

Kontrollen vil foregå i dagligvarebutikker, hos importører og andre som forhandler glasemballage. Emballagen vil i butikken blive screenet for indhold af tungmetaller med en XRF måler (røntgenfluorescensteknik). Ved hjælp af dette måleudstyr kan det direkte aflæses om glasset indeholder tungmetaller. Viser screeningen indhold af tungmetaller, vil glasset blive udtaget til kemisk analyse på et laboratorium.