Skadedyrsbekæmperes brug af pesticider og biocider

 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2013 kontrolleret skadedyrsbekæmpere i hele landet.

Der blev kontrolleret om skadedyrsbekæmpere anvender godkendte bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af skadedyr. Kemikalieinspektion har også kontrolleret om skadedyrsbekæmpere har en gyldig autorisation til at bekæmpe rotter, og om de har et giftcertifikat , hvis de bekæmper muldvarpe og mosegrise. Herudover blev det kontrolleret om bekæmpelsesmidlerne bliver opbevaret forsvarligt.

Kemikalieinspektionen har forsøgt at kontrollere 35 virksomheder ved uvarslede besøg, men traf kun 12 hjemme. Tre af de 12 virksomheder opbevarede ikke godkendte biocidholdige produkter. De pågældende virksomheder fik påbud om at destruere de ulovlige produkter.

Kontrollen viste, at nogle virksomheder ikke havde kendskab til reglerne om, at alle biocidholdige produkter til bekæmpelse af skadedyr skal være godkendte af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har i år igangsat en offensiv informationsindsats om biocidreglerne.

På baggrund af resultatet med kontrollen vil Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion i 2014 fortsat føre kontrol med skadedyrsbekæmperbranchen.