Kontrol viser at nonylphenol og nonylphenolethoxylater ikke længere anvendes i vaske- og rengøringsmidler

Kemikalieinspektionen har kontrolleret oplysningerne i Produktregistret for produkter, som er registreret i kategorien vaske- og rengøringsmidler, med et indhold af enten nonylphenol eller nonylphenolethoxylat.

Nonylphenol og nonylphenolethoxylat har været ulovligt i vaske- og rengøringsmidler siden år 2004.  

Baggrunden, for at kontrollere Produktregistrets oplysninger om indholdet, var en kortlægningsrapport om Alkylphenolethoxylater fra Miljøstyrelsen.

Formålet med kontrollen var at undersøge om, der var ulovlige produkter på markedet ved at tage kontakt til leverandørerne, for at få gjort rede for anvendelsen af nonylphenol eller nonylphenolethoxylat i produkterne.

Kemikalieinspektionen kontaktede 37 firmaer med i alt 111 produkter og fandt frem til ét enkelt ulovligt produkt. Dette produkt blev ikke længere produceret, men et mindre restlager fandtes hos den danske leverandør. Et påbud om destruktion af restlageret blev udstedt til leverandøren.

De øvrige 110 produkter blev enten ikke længere markedsført, eller produktets sammensætning var ændret, uden at firmaerne havde meddelt dette til Produktregistret.

For de produkter, som fortsat markedsføres, er der fra Kemikalieinspektionen og de pågældende firmaer videregivet informationer til Produktregistret om ændringen i produkternes sammensætning.

Kemikalieinspektionen opfordrer derfor leverandører af kemikalier til også at være opmærksomme på ændringer i produkt sammensætning mv., i forbindelse med Produktregistrets henvendelse hvert andet år om ajourføring af mængdeoplysningerne i registret.