Pesticider på maskinstationer

Siden 2011 har Miljøstyrelsen forbudt brugen af flere hundrede gamle sprøjtemidler, ligesom der løbende er sprøjtemidler, der mister deres godkendelse af forskellige årsager. For at sikre at maskinstationer, der benytter sig af sprøjtemidler, overholder de nye regler, informerede Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion i foråret branchen om reglerne. En information der blev fulgt op med en række kontrolbesøg på forskellige maskinstationer.
14 ud af de 26 maskinstationer, som Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion besøgte i 2013 var i besiddelse af sprøjtemidler, der ikke længere er godkendte, opbevarede sprøjtemidler i emballage der ikke var original eller lå inde med sprøjtemidler, der ikke er godkendt i Danmark. To af de 14 maskinstationer er blevet anmeldt til politiet.

Det generelle indtryk af maskinstationerne er, at der skal være en større bevågenhed med, hvad der opbevares på kemilageret, og at de skal blive bedre til at holde øje med ændringer i reglerne om sprøjtemidler.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil fortsat føre kontrol med anvendelsen af sprøjtemidler på maskinstationerne og samtidig informere om nye regler.