Kontrol af ulovlig import og eksport af ozonlagsnedbrydende stoffer.

Kemikalieinspektionen har løbende sager med forsøg på ulovlig eksport og import af artikler, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer.
Kemikalieinspektionen vil i 2013 gennemføre en udvidet stikprøvekontrol

Kemikalieinspektionen har løbende sager med forsøg på ulovlig eksport og import af artikler, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer.

Kemikalieinspektionen vil i 2013 gennemføre en udvidet stikprøvekontrol. Kontrollen sker i samarbejde med SKAT og fokuserer på eksport af brugte kølemøbler, samt import af nye artikler fra fjernøsten, der kan indeholde disse f.eks., vandkølere, ismaskiner mm.