Fælles Europæisk tilsynsprojekt – REF3

Kemikalieinspektionen deltager i det tredje fælles europæiske kontrolprojekt, REACH Enforcement Project-3 (REF3), der er planlagt af Forum.

Europæisk tilsynsprojekt om registrering efter REACH i samarbejde med toldmyndighederne – REF 3

Kemikalieinspektionen deltog i det tredje fælles europæiske tilsynsprojekt, hvor de europæiske producenter, enerepræsentanter (OR) og importører af kemiske stoffer, blandinger og artikler bl.a. blev kontrolleret for, om de opfyldte deres registreringsforpligtigelser.  Kemikalieinspektionen kontrollerede 14 danske virksomheder, som ifølge toldmyndighederne havde foretaget import i den pågældende periode. Resultatet viste at 4 virksomheder havde forskellige typer af overtrædelser, ét firma i Danmark havde forsømt at registrere en række stoffer og blev derfor anmeldt til politiet: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2014/jan/miljoestyrelsen-politianmelder-stor-forretningskaede-efter-sjusk-med-registrering/

På europæisk plan deltog i alt 28 lande i kontrollen. I alt blev 528 virksomheder med i alt 3065 stoffer kontrolleret. Resultatet viste at 11% af virksomhederne ikke havde opfyldt deres fulde registreringsforpligtigelse og 3% blev identificeret som ”free-riders”, idet de ikke havde registreret nogen stoffer overhovedet.

Enerepræsentanterne var den gruppe virksomheder, som havde det største antal overtrædelser.  På grund af dette blev det besluttet, at fortsætte projektet i 2014 med fokus på enerepræsentanter.

Læs rapporten