Drivhusgasser

Kontrol af autorisationer i kølebranchen

Alle køle- og varmepumpeanlæg skal installeres af autoriseret personale. Personalet skal komme fra et ligeledes autoriseret kølefirma.

Kemikalieinspektionen har via indberetninger og samtaler med folk i branchen fået kendskab til, at en del firmaer opererer uden denne autorisation. Det er derfor besluttet, at igangsætte en kampagne, hvor Kemikalieinspektionen vil undersøge dette nærmere.

Kampagnen vil koncentrere sig om installatører af anlæg med kølemiddelfyldninger > 2, 5 kg. Samtidig vil det blive kontrolleret, om anlæggene overholder den danske fyldningsgrænse for kølemiddel, som er på maksimalt 10 kg kølemiddel.

Kampagnen forventes igangsat i efteråret 2013.