Bly i lystfiskeudstyr

Kemikalieinspektionen kontrollerer i 2013 bly i lystfiskeredskaber. Formålet er at kontrollere om redskaber til lystfiskeri solgt på det danske marked overholder kravet om at produkterne maksimalt må indeholde 0,01 % bly.

Kemikalieinspektionen kontrollerer i 2013 bly i lystfiskeredskaber. Formålet er at kontrollere om redskaber til lystfiskeri solgt på det danske marked overholder kravet om at produkterne maksimalt må indeholde 0,01 % bly.

Kontrollen vil foregå i butikker, der forhandler lystfiskeredskaber. Det forventes at omkring 200 produkter til lystfiskeri vil blive screenet for indhold af bly. Screeningen vil foregå på stedet med en XRF måler (røntgenfluorescensteknik). Ved hjælp af dette måleudstyr kan det direkte aflæses om fiskeredskabet indeholder bly. Viser screeningen indhold af bly, vil produktet blive udtaget til kemisk analyse på et laboratorium.

Kemikalieinspektionen har siden 2008 kontrolleret fiskeredskaber. Ved alle kontrollerne har inspektionen fundet store mængder bly i fiskeredskaber som lodder, pirke og woblere. I 2012 indeholdt 37 % af de kontrollerede produkter bly.