Ulovlig import af pesticider

Som led i Grøn Vækst-initiativerne blev der i 2010 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af SKAT, NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen, som alle, med forskellige indgangsvinkler, er involveret i kontrolarbejdet med ulovlig import og anvendelse af ikke-godkendte bekæmpelsesmidler. Arbejdsgruppen samarbejder om forskellige kontroller.

I 2012 blev der foretaget kontrol af transporter ved udvalgte grænseovergange med deltagelse af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion og SKAT 3 gange.

Kemikalieinspektionen foretog 47 uvarslede besøg hos importører og forhandlere, hvor lagrene blev gennemgået.

Desuden blev der foretaget besøg hos et stort antal brugere. NaturErhvervstyrelsen foretog tilsyn hos 6-700 landbrug, hvor sprøjtejournaler og pesticidoplag blev kontrolleret. Kemikalieinspektionen foretog uanmeldte besøg hos 30 golfklubber og 4 maskinstationer, som havde oplag af pesticider. NaturErhvervstyrelsen og Kemikalieinspektionen foretog sammen tilsyn med anvendelsen af pesticider på majsmarker i Sønderjylland.

Endelig foretog SKAT gennemgang af udvalgte skatteregnskaber, hvor der optrådte fradrag for indkøb af bekæmpelsesmidler. Kontrollen blev foretaget med særlig opmærksomhed på fakturaer fra visse udenlandske leverandører.