Ulovlig import af pesticider

Ulovlig import af pesticider kontrolleres af Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2012 et program med henblik på kontrol af overholdelse af kemikalielovens forbud mod import af ulovlige (ikke godkendte) bekæmpelsesmidler.

Programmet er en fortsættelse af et program, som blev iværksat i 2011 med deltagelse af Miljøstyrelsen, SKAT og NaturErhvervstyrelsen. Samme myndigheder deltager i 2012.

I 2012 gennemføres opsøgende tilsyn ved udvalgte grænseovergange, hvor såvel privatbiler som større transporter kontrolleres. Desuden foretages uvarslede kontrolbesøg hos et større antal forhandlere og brugere (f. eks. maskinstationer, golfklubber og landbrug).

Det forudsættes, at Miljøstyrelsen fortsat deltager i det samarbejde, som (gennem OECD) blev etableret i 2010 mellem udenlandske myndigheder omkring udveksling af oplysninger.