Tungmetaller i ure

Tungmetaller i ure kontrolleres af Kemikalieinspektionen.

ARMBÅNDSURE

Kemikalieinspektionen har i 2012 og 2013 kontrolleret om armbåndsure på det danske marked overholder en række regler på kemikalieområdet og elektronikaffaldsområdet.

Inspektionen udtog 39 herre-, dame- og børneure fra dagligvarebutikker, ur- og smykkeforretninger og importører af ure. Urene var i lav- og mellemprisklassen. Urene blev undersøgt for indhold af tungmetaller, for afgivelse af nikkel og det blev kontrolleret, om mærkningen af urene var korrekt. Urenes batterier blev analyseret for indhold af tungmetaller og det blev kontrolleret, om importørerne af urene og batterierne var registreret i producentregistret.

Kontrollen viste, at 8% af urene ikke overholdt RoHS-reglerne med hensyn til indhold at bly og at 8 % af urene frigav for meget nikkel . På næsten alle de udtagne ure var der overtrædelser af mærkningsreglerne. Overtrædelserne handlede især om manglende information til forbrugerne om affaldshåndtering af uret og batterierne i uret, samt om manglende eller fejlbehæftet piktogram på uret (symbolet der viser en skraldespand). Der blev ikke fundet tungmetaller i urenes batterier. En fjerdedel af importørerne var ikke registreret i producentregistret.

Regler som blev kontrolleret
Kontrollen omfattede følgende regler:
• REACH-forordningen - kontrol for afgivelse af nikkel.
• Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer – kontrol for indhold af kviksølv og cadmium i batterierne.
• RoHS-bekendtgørelsen – kontrol for indhold af bly, kviksølv, hexavalent krom, cadmium, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE) i urene.
• Elektronikaffaldsbekendtgørelsen – kontrol med om  producenter/importører af urene var registreret i producentregistret, om der ved salg blev informeret om affaldshåndteringen og om urene var mærket korrekt (skal være mærket med en overstreget skraldespand).

Analysekontrollen
Miljøstyrelsen foretog en XRF-screening af urenes ydre dele, f.eks. bagkapsel, stilleskrue og spænder på urrem. Screeningen foregik med en XRF måler (røntgenfluorescensteknik). Ved hjælp af dette måleudstyr kan det direkte aflæses om delen indeholder tungmetaller. Force Technology foretog en XRF-screening af udvalgte indre dele af urene. På baggrund af Miljøstyrelsens og Forces screeninger udvalgte Miljøstyrelsen i samråd med Force de indre og ydre urdele, der viste indhold af tungmetaller samt brom. Delene blev derefter analyseret for indhold af bly, kviksølv, hexavalent krom, cadmium, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE). PBB og PBD er bromerede flammehæmmere. Udvalgte ydre metaldele blev testet for frigivelse af nikkel. Urenes batterier blev analyseret for indhold af kviksølv og cadmium.