Tungmetaller i emballage

Kemikalieinspektionen kontroller tungmetaller i emballage i 2012

Formål

Kemikalieinspektionen kontrollerer i 2012 tungmetaller i emballage. Formålet er at kontrollere om emballage på det danske marked overholder kravene til indholdet af tungmetallerne bly, cadmium, kviksølv og Hexavalent chrom.

Hvor foregå kontrollen ?

Kontrollen vil foregå i mindst en dagligvarebutik, hvor ca. 150 forskellige emballager vil blive screenet for indholdet af tungmetaller. Kontrollen vil indeholde alle typer emballage (plast, papir, pap, metal og glas). Herudover vil kontrollen foregå hos producenter af plastbæreposer, hvor poserne vil blive screenet.

Hvordan ?

Screeningen vil foregå på stedet med en XRF måler (røntgenfluorescensteknik). Ved hjælp af dette måleudstyr kan det direkte aflæses om emballagen indeholder tungmetaller. Viser screeningen indhold af tungmetaller, vil emballagen blive udtaget til kemisk analyse på et laboratorium.