REACH præregistrering

Kemikalieinspektionen vil kontrollere om de virksomheder, der ikke har registreret de kemiske stoffer, som de i deres præ-registrering har angivet at skulle have været registreret i december 2010.

Formålet med projektet er at kontrollere, om virksomhederne er forpligtiget til at foretage de pågældende registreringer og om de overholder deres øvrige forpligtigelser i henhold til REACH og CLP, herunder om de klassificerer og faremærker deres produkter i henhold til reglerne og om de har notificeret klassificeringen af de stoffer, de er forpligtiget til.

Projektet fortsætter i 2013 og vil blive afrapporteret på Miljøstyrelsens hjemmeside og eventuelt på et dialogmøde med Kemikaliebranchen.