Pesticider i golfklubber

Formål

Formålet med kampagnen er at begrænse risikoen for grundvandsforurening og at beskytte naturen ved at kontrollere, at der kun besiddes og anvendes lovlige pesticider på golfbaner.

Hvornår ?

Kampagnen forventes at køre fra februar til oktober.

Hvad kontrolleres ?

Der kontrolleres at de pesticider som klubben har stående er godkendte midler til anvendelse på golfbaner.

Tilsynsbesøg

Der kontrolleres mellem 5 og 10 golfklubber i samarbejde med SKAT. I løbet af 2012 vil der blive foretaget kontrol hos omkring halvdelen af de golfklubber som i 2011 fik et påbud fra Miljøstyrelsen, derudover besøges mellem 10 og 20 golfklubber som ikke har haft kontrol tidligere. Kontrollen foregår i hele Danmark