Offshore tilsyn

Miljøkontrol med offshore olie- og gasproduktion.

Kemikalieinspektionen fører miljøtilsyn med olie- og gasindvinding i Nordsøen. Tilsynskampagnen gennemføres i 2012 med 6 tilsynsbesøg. Tilsynet sker ved både varslede og uvarslede tilsynsbesøg. Der føres stikprøvekontrol med at forudsætninger og vilkår i udledningstilladelser for de enkelte produktionsenheder, samt mobile rigge er opfyldt og at specifikke krav er overholdt.

Hver produktionsenhed består af flere faststående offshoreinstallationer forbundet med rørledninger. Der er i alt 6 produktionsenheder med hver sin udledningstilladelse. Fra produktionsenhederne sker der udledning af renset produktionsvand fra i alt 14 faste udledningspunkter. Derudover sker der periodevis udledning fra mobile borerigge i forbindelse med efterforskningsboringer, boring af produktionsbrønde og ved well service.

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2012:

Tilsynsrapport - Dan produktionsenhed 2012

Tilsynsrapport - Halfdan B 2012

Tilsynsrapport - Siri 2012

Tilsynsrapport - Skjold 2012

Tilsynsrapport - Syd Arne 2012

Tilsynsrapport - ENSCO 71 2012