Fælles Nordisk CLP projekt

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion kontrollerer virksomheder i et fælles projekt om kemikalier. Formålet er blandt andet at kontrollere, om virksomhederne i Norden klassificerer og mærker deres rene stoffer som f.eks. citronsyre o.lign. efter nye europæiske regler.

Kemikalieinspektionen kontrollerer virksomheder i fælles Nordisk projekt om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion kontrollerer virksomheder i et fælles projekt om kemikalier. Formålet er blandt andet at kontrollere, om virksomhederne i Norden klassificerer og mærker deres rene stoffer som f.eks. citronsyre o.lign. efter nye europæiske regler.

Kontrollen foregik fra maj 2012 til juni 2013 - sammen med Norge, Sverige og Finland.

Formålet med projektet er at kontrollere, om virksomhederne i Norden klassificerer og faremærker deres rene stoffer efter de nye regler om klassificering og mærkning – også kaldet CLP. Desuden er det blevet kontrolleret, om virksomhederne notificerer klassificeringen af deres rene stoffer til ECHA, det europæiske Kemikaliagentur. Formålet er  også at bidrage til en ensartet fortolkning af de nye CLP-regler, myndighederne i Norden imellem.

I Danmark kontrollerede Kemikalieinspektionen syv virksomheder. Kontrollen omfattede 10 rene stoffer og 20 blandinger(produkter). De syv virksomheder var fordelt på tre importører, en producent og tre virksomheder, som anvender de indkøbte stoffer til produktion af produkter, downstream brugere (DU’ere). Der blev fundet fejl i fire af blandingernes klassificeringer, hvilket også medførte fejl i faremærkningen på blandingernes emballager. I alt kontrollerede Danmark 24 faremærkninger, og der blev fundet fejl ved 13 af dem.

45 virksomheder blev kontrolleret
I alt kontrollerede de deltagende lande 45 virksomheder og 164 tilfældigt udvalgte stoffer og blandinger. Af de 164 var 90 rene stoffer, og heraf var der kun et stof, som ikke havde den krævede CLP-klassificering. 138 faremærkninger blev kontrolleret, hvoraf der var fejl i de 40.

16 virksomheder havde pligt til at notificere stoffernes klassificering til ECHA. Ud af dem var der tre, der ikke levede op til denne forpligtigelse, heriblandt en virksomhed i Danmark.

Resultaterne fra projektet viser, at klassificering og mærkning af stoffer efter CLP er gennemført hos alle de kontrollerede virksomheder. Klassificering og mærkning af blandinger efter CLP er også godt i gang, selv om der først er krav om dette fra juni 2015. Resultaterne tyder imidlertid også på, at de nye regler er en udfordring for virksomhederne, når det kommer til at klassificere og mærke blandinger efter CLP

De andre nordiske lande har også kontrolleret sikkerhedsdatabladene for de stoffer og blandinger, som blev udtaget. Denne del har inspektionen ikke deltaget i, da kontrollen med sikkerhedsdatablade ligger hos Arbejdstilsynet.

Se rapporten: Kontrol af klassificering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger efter CLP