Kontrol af jule- og nytårsspray

Kemikalieinspektionen kontrollerede i 2012 jule- og nytårsspray

I november og december 2012 kontrollerede Kemikalieinspektionen jule- og nytårsspray for faremærkning og for indhold af drivhusgasser.

Spraydåser til spøg og skæmt eller til dekorative formål, som f.eks. julesne, metalglimmer og konfettispray, må ikke sælges til private, hvis de er mærket brandfarlige.

Drivhusgasser er forbudte at anvende i spraydåser.

Spraydåserne blev udtaget i detailhandlen samt fra internetbutikker. I alt blev 23 internetbutikker og 41 fysiske butikker kontaktet eller besøgt. Der blev udtaget 61 spraydåser. 36 af dåserne var mærket brandfarlige og 5 dåser indeholdt drivhusgasser, 1 dåse blev solgt til private selvom den kun var til erhvervsmæssig brug og 1 dåse manglede testrapport for brandfare. Det vil sige, at 70 % af de kontrollerede dåser var ulovlige.

Der, hvor inspektionen fandt ulovligheder, fik de ansvarlige virksomheder besked om at stoppe salget og trække produkterne tilbage fra butikkerne.