Kontrol af biocidprodukter, der markedsføres af supermarkeder og byggemarkeder

Kampagnens formål
Kemikalieinspektionen har i juli 2012 afsluttet kampagnen om kontrol af om biocidprodukter der markedsføres af supermarkeder og byggemarkeder, markedsføres i overensstemmelse med de gældende regler for biocidprodukter.

Herunder er der også kontrolleret om klassificeringen og faremærkningen af produkterne har været korrekt.
Hvornår blev kontrollen udført
Tilsynsbesøgene blev foretaget i maj og juni 2011 og den efterfølgende afsluttende sagsbehandling med de produktansvarlige producenter og importører er afsluttet juni 2012.
Hvordan kontrollerede man
Kemikalieinspektionen foretog besøg i byggemarkeder og supermarkeder og de markedsførte biocidprodukter blev vurderet i forhold til mistanke for overtrædelse af  reglerne for biocider. Der blev fokuseret på produkttyperne:
• desinfektionsmidler/algemidler
• midler til beskyttelse af byggematerialer
• træbeskyttelsesmidler
• insekticider
• afskrækningsmidler
Antal tilsynsbesøg og prøver
Der blev gennemgået produkter i 10 butikker og 23 produkter blev udvalgt til opfølgende kontrol med indhentning af yderligere dokumentation fra den ansvarlige for markedsføringen.
Resultater af kontrollen
Resultatet viste følgende:
• 11 salgsforbud
• 4 indskærpelser
• 8 produkter blev markedsført korrekt ifølge reglerne.

Vurdering
Der har været mange forskelligartede overtrædelser som er blevet påtalt, indskærpet og der er givet salgsforbud. Det er inspektionens vurdering, at der på et senere tidspunkt vil være behov for en opfølgning på kampagnen.