Indberetningskontrol


Formålet med kampagnen var at få prioriteret behandlingen og opfølgningen af indberetninger, der er modtaget om manglende klassificering og faremærkning, således at der hos importører og producenter kan blive rettet op på mangler generelt set og ikke kun i forhold til det produkt som er blevet indberettet som ulovligt.

Kampagnen løb over hele året

I alt 11 sager var tilknyttet kampagnen. Heraf er seks færdigbehandlet med udgangen af 2012.
De resterende sager er stadig under behandling.

Kontrollen er primært foretaget ved skriftlig procedure, hvor Kemikalieinspektionen har anmodet om at få fremsendt dokumentation i form af bl.a. sammensætningsoplysninger og fareetiketter til vurdering af, om produkternes klassificering og mærkning var korrekt.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der fundet en del fejl i form af ukorrekt klassificering og udformning af fareetiketter.
På den baggrund har Kemikalieinspektionen bl.a. udstedt indskærpelser om salgsstop indtil fejlene var rettet, samt varslet påbud om tilbagetrækning eller ommærkning af produkter.