Hexachlorbenzen i fyrværkeri

I 2012 kontrollerer Kemikalieinspektionen HCB i fyrværkeri

I 2012 kontrollerede Kemikalieinspektionen indhold af HCB (hexachlorbenzen) i fyrværkeri.

HCB er giftigt, ophobes i miljøet, i dyr og i mennesker og nedbrydes meget langsomt. Der er et globalt forbud mod at anvende HCB i fyrværkeri.

I 2012 blev 10 fyrværkeriartikler (batterier, raketter og romerlys) kontrolleret for indhold af HCB. 3 batterier og 1 raket viste sig at indeholde høje koncentrationer af HCB. Importørerne har fået forbud mod at sælge dette fyrværkeri og to af importørerne er politianmeldt for gentagne gange at have importeret og solgt fyrværkeri med HCB.

Siden 2008 har Kemikalieinspektionen kontrolleret indholdet af HCB i fyrværkeri. De sidste 5 års kontroller viser, at ca. 40 procent af fyrværkeriet indeholder HCB.