Bly i lystfiskeredskaber

Kemikalieinspektionen kontrollerer i 2012 bly i lystfiskeredskaber. Formålet er at kontrollere om redskaber til lystfiskeri solgt på det danske marked overholder kravet om at produkterne maksimalt må indeholde 0,01 % bly.

Kontrollen vil foregå i butikker, der forhandler lystfiskeredskaber. Det forventes at omkring 150 produkter til lystfiskeri vil blive screenet for indhold af bly. Screeningen vil foregå på stedet med en XRF måler (røntgenfluorescensteknik). Ved hjælp af dette måleudstyr kan det direkte aflæses om fiskeredskabet indeholder bly. Viser screeningen indhold af bly, vil produktet blive udtaget til kemisk analyse på et laboratorium.

Kemikalieinspektionen har i 2010 og 2011 ligeledes kontrolleret fiskeredskaber. Ved begge kontroller fandt inspektionen store mængder bly i fiskeredskaber som blink, lodder og pirke. I 2011 indeholdt 25 % af de kontrollerede produkter bly.