Arsen- og creosotbehandlet træ

kontrol af arsen og creosotbehandlet træ

Kampagnens formål:

Formålet er at kontrollere anvendelsen af arsen og creosotbahandlet træ både hos private og i det offentlige. Det sker ved behandling af indberetninger, udstedelse og opfølgning på påbud, samt besøg hos udvalgte kommuner for at kigge på disses eventuelle brug af gamle telefonpæle på legepladser mv.

Hvornår?

Efteråret 2012

Hvad kontrolleres?

Eksempelvis kontrolleres gamle jernbanesveller i private haver; sveller til bede, stier, trapper i private haver er således ikke tilladt. Creosotbehandlede (brune) elmaster må ikke bruges i fritidshavne, for eksempel som fortøjningspæle. Gamle lygtepæle på legepladser.

Hvordan?

Vi foretager ca. 50 målinger med XRF på arsenbehandlet træ delt over omkring 10 til 15 tilsynsbesøg i hele landet.