Ulovlig bundmaling til lystbåde

I 2011 har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemført en kontrolkampagne om ulovlig bundmaling til lystbåde.

Formålet med kampagnen har været at kontrollere hvorvidt ejere af fritidsbåde overholder reglerne i bekendtgørelse om bundmaling samt, at identificere eventuel fortsat omsætning/distribution af ulovlig TBT-holdig bundmaling.

Bundmalingsarbejde i omkring 25 udvalgte lystbådehavne blev kontrolleret og besøgene gennemførtes i april - maj i år.

Kampagnen blev fulgt tæt af lokale radio- og TV-stationer og resulterede desuden i en artikel i fagbladet "Søfartens Ledere", s. 20-21.

Artiklen blev endvidere trykt i magasinet "Bådnyt".