REACH FORUM projekt - DU og registrering

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i samarbejde med Arbejdstilsynet deltaget i det fælles EU-kontrolprojekt om downstream-brugeres REACH og CLP forpligtigelser

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i samarbejde med Arbejdstilsynet deltaget i det fælles EU-kontrolprojekt om downstream-brugeres REACH og CLP forpligtigelser.

Projektet fokuserede på, om downstream-brugerne (virksomheder, der færdigblander produkter til videresalg) overholdt de forpligtelser, de har i medfør af REACH- og CLP-forordningerne. En samlet rapport med resultaterne fra de deltagende lande er nu offentliggjort og kan ses her:

https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/final-report-of-the-second-reach-enforcement-project-published

I Danmark blev der gennemført i alt 20 kontrolbesøg i perioden maj 2011 til januar 2012. Ved besøgene blev det kontrolleret om:

1. Der blev videregivet oplysninger i leverandørkæden (sikkerhedsdatablade)
2. Virksomhederne havde notificeret klassificeringen, hvis de havde en forpligtelse hertil
3. De stoffer, der indgår i virksomhedernes råvarer var registreret i henhold til reglerne, ved at kontrollere op gennem leverandørkæden

Arbejdstilsynet kontrollerede pkt. 1, mens Kemikalieinspektionen kontrollerede pkt. 2 og 3.

De gennemførte kontroller viste, at meget få virksomheder havde forpligtelser til at registrere og/eller notificere. Virksomhederne havde fortrinsvist valgt danske eller europæiske leverandører af råvarer for at undgå at have disse forpligtelser.

For hver virksomhed blev der for udvalgte råvarer kontrolleret op gennem leverandørkæden, om disse råvarer var præ-registreret/registreret og/eller notificeret af første led i leverandørkæden. Kontrollen viste, at leverandørerne generelt havde styr på deres råvarer og registreringen af disse.