Pesticider i golfklubber

I 2011 kontrolleredes golfklubbers forbrug af pesticider.

34 golfklubber landet over fik besøg af Kemikalieinspektionen. I 9 af klubberne fandt inspektionen ulovlige sprøjtemidler. 2 golfklubber er blevet politianmeldt, fordi der var tale om udenlandske produkter, som ikke er tilladt på det danske marked. De øvrige syv klubber med ulovlige midler på hylderne har fået udstedt et påbud om bortskaffelse.

Da Miljøstyrelsen i 2009 foretog inspektion hos 25 udvalgte klubber, lå 18 af dem inde med ulovlige sprøjtegifte. Det vil sige, at der er sket et fald i antal golfklubber, der ikke følger reglerne fra 70 % til 25 %.