Offshore tilsyn

Miljøkontrol med offshore olie- og gasproduktion.

Miljøkontrol med offshore olie- og gasproduktion.

Kemikalieinspektionen fører miljøtilsyn med olie- og gasindvinding i Nordsøen. Tilsynskampagnen gennemføres i 2011 med 7 tilsynsbesøg. Tilsynet sker ved både varslede og uvarslede tilsynsbesøg. Der føres stikprøvekontrol med at forudsætninger og vilkår i udledningstilladelser for de enkelte produktionsenheder, samt mobile rigge er opfyldt og at specifikke krav er overholdt.

Hver produktionsenhed består af flere faststående offshoreinstallationer forbundet med rørledninger. Der er i alt 6 produktionsenheder med hver sin udledningstilladelse. Fra produktionsenhederne sker der udledning af renset produktionsvand fra i alt 14 faste udledningspunkter. Derudover sker der periodevis udledning fra mobile borerigge i forbindelse med efterforskningsboringer, boring af produktionsbrønde og ved well service.

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2011:

Tilsynsrapport - Energy Endeavour 2011

Tilsynsrapport - Syd Arne 2011

Tilsynsrapport - Harald 2011

Tilsynsrapport - Halfdan A 2011

Tilsynsrapport - Tyra E 2011

Tilsynsrapport - Mærsk Resolve 2011

Tilsynsrapport - SIRI 2011