Kontrol med ulovlig import af pesticider i 2011

I 2011 gennemførte Miljøstyrelsen i samarbejde med SKAT og Plantedirektoratet (nu NaturErhvervsstyrelsen) et kontrolprogram med henblik på kontrol af overholdelsen af kemikalielovens forbud mod import af ulovlige/ikke godkendte bekæmpelsesmidler. Programmet blev opstillet og gennemført efter anbefalinger fra et pilotprojekt, som ovennævnte myndigheder gennemførte i 2010.

I 2011 blev der foretaget kontrol af transporter ved udvalgte grænseovergange (MST og SKAT), samt uvarslede besøg hos et stort antal importører, forhandlere og lagerhoteller, hvor der udover gennemgang af lagre blev udtaget stikprøver til analyse/kontrol af aktivstoffer i udvalgte produkter.

Desuden blev der foretaget besøg hos et stort antal brugere. Plantedirektoratet foretog tilsyn hos 6-700 landbrug, hvor sprøjtejournaler og pesticidoplag blev kontrolleret, mens Miljøstyrelsen foretog uanmeldte besøg hos ca. 40 golfklubber og maskinstationer, som havde oplag af pesticider.

Endelig blev der foretaget en nærmere gennemgang af udvalgte skatteregnskaber, hvor der optrådte fradrag for indkøb af bekæmpelsesmidler. Kontrollen blev foretaget med særlig opmærksomhed på fakturaer fra visse udenlandske leverandører.