Kontrol af frisørprodukter i afrikansk inspirerede butikker - etniske butikker

Kampagnens formål

Kemikalieinspektionen har nu afsluttet sin kampagne om kosmetiske produkter i etniske butikker. Kampagnens formål var at kontrollere om primært frisørprodukter i etniske butikker indeholder tilladte kemiske stoffer, om de er forsynet med brugsanvisning på dansk, og om de i øvrigt er mærket korrekt.

Fokus

Kampagnen satte fokus på produkter til udglatning af hår. Hårudglatningsprodukter er typisk produceret i USA og består af flere komponenter, der skal blandes og påføres i bestemte mængder og i en bestemt rækkefølge for at glatte kruset/krøllet hår. Produkterne skal iflg. EU-reglerne om kosmetik have en brugsanvisning pga. de særlige stoffer, der indgår i produkterne, og brugsanvisningen skal være på dansk, når hårudglatningsprodukterne sælges i Danmark.

Kemikalieinspektionen kontrollerede samtidig, at der ikke blev solgt ulovlige hudblegeprodukter i butikkerne. Det var en opfølgning på tidligere kontroller om dette. Der blev fundet enkelte hudblegningsprodukter, og forretningerne fik indskærpet at salget er forbudt.

Hvornår

Kampagnen fandt sted fra juni 2011 til januar 2012.

Hvordan

Kampagnen startede med udsendelse af informationsbreve til en række etniske butikker/frisørsaloner, som inspektionen havde kendskab til fra tidligere kampagner. Brevene blev fulgt op med tilsynsbesøg hos i alt 30 forretninger/frisørsaloner/importører i Københavnsområdet og i Århus. Nogle forretninger blev besøgt 2 gange som led i kontrollen.

Hvor mange produkter

Hver forretning/salon havde typisk 20-40 forskellige produkter til hårudglatning til salg. I hver forretning/salon kontrollerede inspektionen mellem ca. 10 og ca. 30 andre kosmetiske produkter, især produkter til hudblegning.

Resultat

8 forretninger har nu forsynet deres hårudglatningsprodukter med danske brugsanvisninger. 10 butikker har modtaget detaljeret vejledning om reglerne. 1 butik var ophørt, og 7 forretninger har fået medddelt et salgsstop, da de endnu ikke havde forsynet deres hårudglatningprodukter med dansk brugsanvisning.  4 forretninger/importører var ikke relevante ift. hårudglatningsprodukter, men fik kontrolleret øvrig kosmetik.

I løbet af kampagnen gav Kemikalieinspektionen 13 indskærpelser om reglerne, udstedte 1 påbud om tilbagetrækning og indberettede 1 produkt til Lægemiddelstyrelsen.

Kemikalieinspektionen har i løbet af kampagnen haft kontakt til 2 importører af varer henvendt til etniske butikker. Importørerne var dog ikke relevante med hensyn til hårudglatningsprodukter. I stedet blev der hos den ene importør konstateret import og videresalg af et desinfektionsmiddel, som ikke kunne markedsføres lovligt i Danmark.

Vurdering

Generelt har forretningsindehaverne været aktive medspillere i forhold til at få forsynet produkterne med de lovpligtige oplysninger.