Kontrol af ulovlige opløsningsmidler i cykel- og hobbylim.

Kemikalieinspektionen kontrollerer cykel- og hobbylim.

I efteråret 2011 kontrollerede kemikalieinspektionen cykellim, hobbylim, samt produkter der indeholder små limtuber f.eks. lappegrej og hobbyprodukter.

Formålet er at kontrollere ulovligt indhold af opløsningsmidlerne toluen, benzen og chloroform i produkterne.

Målgruppen er private brugere af lim. Projektet skal sikre, at forbrugere ikke kan købe lim, der indeholder de sundhedsfarlige opløsningsmidler.

32 produkter blev udtaget i detailhandelen og sendt til kemisk analyse. Prøverne blev udtaget i Københavnsområdet, samt via internetforhandlere.

7 cykellime og 18 hobbylime blev kontrolleret for indhold af de tre opløsningsmidler. 4 cykellime indeholdt de forbudte stoffer. For 3 af limene i koncentrationer, der var 800 gange over grænseværdien.