Børnesikrede emballager

Formål
Kemikalieinspektionen har nu afsluttet sin kampagne om børnesikrede emballager.
Kampagnens formål var at kontrollere om almindelige husholdningskemikalier overholder reglerne om børnesikret emballage.


Tidsrum
Kampagnen fandt sted fra maj 2011 til januar 2012.

Kampagnen
Kemikalieinspektionen udtog prøver af husholdningskemikalier, f.eks. klorprodukter og andre rengøringsprodukter. Kriteriet for udtagelse var, at der var tale om produkter mærket Ætsende eller Sundhedsskadelig med R65. Prøverne blev udtaget i dagligvareforretninger og byggemarkeder. Der blev udtaget 17 produkter fordelt på 4 forskellige forretninger (Kvickly, Føtex, Silvan og Matas). Udbuddet af produkter mærket Ætsende eller Sundhedsskadelig med R65 var ikke stort, og mange forskellige produkter blev solgt i ens emballage.

Teknologisk Institut foretog en skønsmæssig vurdering af, om emballagerne var børnesikrede.

Teknologisk Institut var i tvivl om 8 af emballagerne overholdt reglerne for børnesikret emballage. For de 9 øvrige emballager vurderede Teknologisk Institut, at emballagerne med stor sandsynlighed overholdt reglerne. Kemikalieinspektionen anmodede derfor virksomhederne bag de 8 emballager om dokumentation for, at emballagerne levede op til kravene til børnesikret emballage.

Dokumentationen blev derefter vurderet af Teknologisk Institut. For 5 produkter kunne der ikke skaffes fyldestgørende dokumentation.  For 4 af disse produkter fik virksomhederne efterfølgende gennemført test, som viste at emballagerne opfyldte kravene til børnesikret emballage.

Resultat
Der blev givet 4 salgsforbud og 2 påbud om tilbagetrækning fra markedet.  Tre af salgsforbuddene blev senere ophævet, da virksomhederne fik foretaget test af emballagerne.

Vurdering
Selvom der reelt kun var 1 produkt, der ikke havde en børnesikret emballage, viser kampagnen, at virksomhederne havde svært ved at fremskaffe dokumentation for, at deres produkter var forsynet med børnesikret emballage.  Dokumentationen bar præg af, at der ikke har været kontrolmæssig fokus på området siden midten af 1990érne.