Biocidprodukter, der er anmeldt til produktregisteret

Kemikalieinspektionen kontrollerer biocidprodukter, der er anmeldt til produktregisteret.

I foråret 2011, gennemfører Kemikalieinspektionen en kontrolkampagne om biocidprodukter, der er anmeldt til produktregisteret.

Formålet er at kontrollere aktivstoffer i biocidprodukter, der er anmeldt til produktregisteret.

Det er meningen, at omkring 100 produkter skal kontrolleres, ud af de ca. 1100 produkter, som er anmeldt til produktregisteret pr. 1. december 2010.

  • Der vil blive kigget på alle produkttyper, som der findes national godkendelse på  (Produkttype 2, 10, 14, 18 og 19).
  • Et udvalg af produkter indenfor de 23 produkttyper kontrolleres for aktivstoffer.

Der er tale om en administrativ kampagne, det betyder, at der ikke vil blive gennemført tilsynsbesøg. I stedet vil gennemgangen af biocidprodukterne blive udført ved hjælp af produktregisteret og Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase.