Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Formålet med kontrollen er, at undersøge om godkendte bekæmpelsesmidler overholder kravene om indholdet af aktivstoffer.

Kemikalieinspektionen udtager prøverne hos forhandlerne, som f.eks. grovvarehandlere og byggemarkeder. Prøverne bliver analyseret på Teknologisk Institut.

Målet er at foretage analyser på 12 aktivstoffer i op til 50 produkter. Prøverne udtages over hele landet.

Det kontrolleres om det deklarerede indhold af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler svarer til det reelle indhold.

Resultatet af analyserne er publiceret i rapporten:

Control og Pesticides and Biocides 2011