Ulovlig import af pesticider

Kemikalieinspektionen gennemfører i hele 2010 løbende kontrol med, at kemikalielovens bestemmelser om forbud mod import af ikke godkendte pesticider bliver overholdt.

Kemikalieinspektionen kontrollerer import og salg af pesticider.

Der gennemføres 20-30 tilsynsbesøg i 2010 ved grænserne og hos virksomheder og brugere over hele landet.

Der blev i 2010 etableret et nærmere samarbejde mellem Miljøstyrelsen, SKAT og Plantedirektoratet om kontrollen og det tætte samarbejde mellem disse myndigheder forsætter i 2011.