Poolkemikalier

Kemikalieinspektionen kontrollerede Poolkemikalier i 2009

Ny rapport offentliggjort på Nordisk Råds hjemmeside om resultatet af et nordisk tilsynsprojekt fra 2009. I projektet blev poolkemikalier kontrolleret i de nordiske lande for om de overholdt klassificering- og mærkningsreglerne og biocidreglerne. Der blev fundet mange overtrædelser, som i Danmark resulterede i mange indskærpelser om at overholde lovgivningen. Desuden blev der udsendt information til importørerne om reglerne. Som opfølgning på resultatet fortsætter Kemikalieinspektionen med at gennemføre tilsynskampagner på biocidområdet, hvor poolkemikalier indgår.

Rapporten kan læses her: Poolkemikalier