Kontrol af elektrisk legetøj

Elektrisk legetøj

I perioden 1. august 2010 - 1. februar 2011 kontrollerer Kemikalieinspektionen om elektrisk legetøj på det danske marked overholder RoHS-reglerne. Dvs. om legetøjet indeholder tungmetaller, f.eks. bly i loddematerialet, og flammehæmmere med brom.

Der udtages 27 prøver i 8 butikker. Der er særligt fokus på legetøj i prisklassen 50-100 kr. Tilsynet foregår via uvarslede besøg.

Projektet sker i samarbejde med den europæiske RoHS Enforcement netværksgruppe og Sikkerhedsstyrelsen.

Kampagnen blev afsluttet i januar 2011 og resultatet afslørede, at seks ud af 27 stykker elektrisk legetøj indeholder bly i ulovlige mængder i loddematerialet.

Legetøjet er ikke farligt at lege med, da blyet er i printpladerne inden i legetøjet. Problemet opstår, når legetøjet bliver kasseret.