Kontrolanalyser af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Kontrolanalyser af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Formålet med kontrollen er, at undersøge om godkendte bekæmpelsesmidler overholder kravene om indholdet af aktivstoffer.

Det kontrolleres om det deklarerede indhold af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler svarer til det reelle indhold.

Kemikalieinspektionen udtog prøverne i juni og juli 2010. Prøverne blev udtaget over hele landet og der blev udtaget 25 prøver.

Prøverne er blevet analyseret på Teknologisk Institut.

Resultatet af analyserne er publiceret i rapporten:

Control of Pesticides and Biocides 2010 .