Kontrol af bly i sportsfiskerudstyr 2010

Sommeren 2010 udtog Kemikalieinspektionen 45 prøver af spinnere, blink og pirke til kontrol for indhold af bly.

Kemikalieinspektionen besøgte i løbet af kampagnen 11 butikker og to importører af sportsfiskeudstyr. 120 prøver blev screenet på stedet og på baggrund heraf udvalgte Kemikalieinspektionen 45 prøver til nærmere analyse.

Kampagnen blev afsluttet i februar i 2011 og resulterede i at Kemikalieinspektionen fandt store mængder bly i fiskeudstyr som blink, lodder og pirke.