Kontrol hos producenter af kemiske stoffer, Mørtelværker.

Kontrol af Mørtelværker

På Kemikaliedagen i 2009 gjorde en virksomhed Kemikalieinspektionen opmærksom på, at flere mørtelværker ikke havde præ-registreret det læskede kalk, der fremstilles i forbindelse med mørtelproduktionen, som de var forpligtet til i medfør af REACH.

Kemikalieinspektionen undersøgte sagen og besøgte bl.a. 2 tilfældigt udvalgte mørtelværker i forbindelse med kontrolkampagnen om præ-registrering og registrering og kontaktede Dansk Industri og brancheforeningen Kalk- og Teglværksforeningen. Det viste sig, at mange af virksomhederne i branchen ikke var opmærksomme på, at de var forpligtet til at præ-registrere/registrere det læskede kalk, de fremstiller i forbindelse med deres mørtelproduktion. De troede, at det var undtaget registreringsforpligtelsen og havde derfor ikke præ-registreret stoffet.

Kemikalieinspektionen udarbejdede i samarbejde med Dansk Industri og Kalk- og Teglværksforeningen et informationsbrev, som blev sendt ud til samtlige mørtelværker i Danmark. I brevet blev virksomhederne gjort opmærksom på deres registreringsforpligtelse og at Kemikalieinspektionen planlagte at gennemføre en kontrolkampagne på området, hvor samtlige Mørtelværker ville få besøg i løbet af efteråret 2010. Samtidig tilbød både Dansk Industri og Kalk- og Teglværksforeningen virksomhederne, at de kunne kontakte dem for råd og vejledning.

Mørtelværkerne har i løbet af sommeren haft travlt med at få lovliggjort deres fremstilling af læsket kalk, så da Kemikalieinspektionen varslede tilsynsbesøgene i efteråret, var samtlige virksomheder i fuld gang enten med registreringerne eller med at finde alternativer som f.eks. leverandører af færdiglæsket kalk, som er registreret.

Kemikalieinspektionen har derfor kun foretaget 1 tilsynsbesøg i forbindelse med kontrolkampagnen og har kun roser til branchens store indsats for at få lovliggjort deres virksomheder.

Kemikalieinspektionen vil følge op og sikre, at virksomhederne også gennemfører deres registreringer eller standser fremstillingen af læsket kalk i mængder over 1 ton pr. år.