Kontrol af hårfarveprodukter

Kemikalier

Kemikalieinspektionen kontrollerer hårfarver

Kampagnens formål

Kemikalieinspektionen har nu afsluttet sin kampagne om kontrol af hårfarveprodukter. Kampagnens formål var at kontrollere hårfarveprodukter, som bliver forhandlet i detailhandlen for indhold af en række hårfarvestoffer, som kun må anvendes i begrænsede mængder og som ved anvendelsen medfører krav om særlig advarselstekst på produktets emballage.

Produkternes emballagetekster er desuden blevet gennemgået med hensyn til deklarering, advarselstekster og brugsanvisninger, sammenholdt med anvendte anprisninger, som f.eks. "indeholder ikke resorcinol".

Hvordan

Kampagnen startede med, at Kemikalieinspektionen udtog 34 hårfarveprodukter fra både supermarkeder og netbutikker. Hårfarveprodukterne blev sendt til analyse for 10 udvalgte hårfarvestoffer. Analyseresultaterne blev herefter sammenholdt med indholdsdeklarationerne på emballagen. Emballagerne og brugsanvisningerne blev gennemgået for at kontrollere, om hårfarveprodukterne levede op til de generelle regler i kosmetikbekendtgørelsen.

Fakta om hårfarveprodukter og mærkning

Mange hårfarveprodukter består af to komponenter (farvecreme og aktivator), som lige inden anvendelsen blandes sammen. Reaktionsproduktet (blandingen af de to komponenter) kommes i håret og vil således over en tidsperiode reagere med hårets struktur og farve. Hårfarveprodukters emballage skal som andre kosmetiske produkter være forsynet med en liste over alle de stoffer, der er anvendt i produktet. Hårfarveprodukter, som består af to komponenter, skal indeholde to lister - en for hver komponent. Der skal også være vedlagt en brugsanvisning for anvendelsen af hårfarveproduktet samt eventuelt obligatoriske advarselstekster som følge af anvendelsen af bestemte stoffer.

Fokus

Kampagnen satte fokus på, om der er overensstemmelse mellem de hårfarvestoffer, der står på produkternes emballage, og de hårfarvestoffer der er tilsat produkterne.

De 10 hårfarvestoffer, der blev analyseret for, er reguleret i kosmetikbekendtgørelsen. Her er sat en grænse for, hvor stor en mængde af hårfarvestofferne, der må være i hårfarveprodukterne, og her kan desuden være specielle krav til mærkningen af hårfarveprodukterne med advarselstekst o.l. i brugsanvisning og emballage.

Kemikalieinspektionen kontrollerede samtidig om brugsanvisningerne var forståelige og brugbare, og om de oplysninger, der kræves mht. obligatoriske mærkningskrav, angivelse af firmanavn, nominelt indhold og batchnummer fandtes på emballagen og beholderen. Der er også set på anprisninger anvendt i markedsføringen.

Hvornår

Kampagnen fandt sted fra oktober 2010 til februar 2012.

Resultat

I løbet af kampagnen gav Kemikalieinspektionen 20 indskærpelser om reglerne. Indskærpelserne gik bl.a. på manglende advarsler eller brugsanvisninger på dansk, vildledende markedsføring og forkert deklarering af stoffer på produkternes emballager.

Der var ingen uoverensstemmelser mellem indholdsdeklarationerne og analyseresultaterne, og der var ingen bemærkninger til beskrivelserne af anvendelsen af produkterne.

Vurdering

Generelt er det er område, som virksomhederne har styr på, og de har været aktive medspillere i forhold til at få rettet op på de forhold, der blev givet indskærpelser for.