FORUM Pilotprojekt om Kommunikation - Interlinks

FORUM nedsatte i 2010 en arbejdsgruppe om samarbejde og kommunikation mellem de nationale kompetente myndigheder i forhold til REACH og CLP, de forskellige nationale tilsynsmyndigheder og ECHA.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et papir, hvor arbejdsdelingen, kommunikation og samarbejdet mellem de nationale kompetente myndigheder, tilsynsmyndighederne og ECHA beskrives.

Formålet med gennemførelse af pilotprojektet er at afprøve om det beskrevne samarbejde og kommunikation mellem de forskellige nationale tilsynsmyndigheder, ECHA og de nationale kompetente myndigheder virker i praksis.

Resultaterne er afrapporteret til FORUM arbejdsgruppen WG Interlinks, og der afholdes en workshop i starten af oktober 2012, hvor resultaterne skal drøftes mellem de forskellige myndigheder og ECHA.