Fokusområder 2009

Kemikalieinspektionens fokusområder 2009

I 2009 har Kemikalieinspektionen haft særlig fokus på:

  • Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler
  • Nitrosaminer i sutter
  • Bly i smykker
  • Hexachlorbenzen i fyrværkeri
  • Poolkemikalier
  • RoHS og computere
  • Pesticider i golfklubber
  • Gifte på folkeskoler
  • Nikkel i mobilltelefoner
  • REACH kontrol af præregistrering