Drivhusgasser i klimaanlæg

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2010 kontrolleret klimaanlæg for indhold af drivhusgasser og ozonlagsnedbrydende stoffer.

Kontrol af kølemidler i klimaanlæg

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2010 kontrolleret klimaanlæg for indhold af drivhusgasser og ozonlagsnedbrydende stoffer. Det er forbudt at anvende ozonlagsnedbrydende stoffer og visse industrielle drivhusgasser som kølemiddel i klimaanlæg. Resultatet af kontrollen viste, at ingen af de kontrollerede klimaanlæg indeholdt ulovlige drivhusgasser eller ozonlagsnedbrydende stoffer.

I forbindelse med kontrollen kunne Kemikalieinspektionen konstatere en række mindre overtrædelser ved mærkningen af produkterne. Kemikalieinspektionen har indskærpet reglerne overfor to importører, og meddelt at mærkningen skal ændres før produkterne kan sælges lovligt.

Et enkelt klimaanlæg blev i et byggemarked markedsført som et "gør-det-selv" produkt, selvom der er lovkrav om at klimaanlæg altid skal installeres af en autoriseret installatør. Kemikalieinspektionen har indskærpet over for den ansvarlige importør, at markedsføringen skal ændres.

Kemikalieinspektionen har i alt kontrolleret 27 klimaanlæg (airconditionanlæg, varmepumper og affugtere). Kontrollen har primært været rettet mod klimaanlæg til salg i detailhandelen (byggemarkeder mm.), og hos engrosforhandlere.

Læs om reglerne for kølemidler her