DMF i tekstiler/sko

DMF i tekstiler/sko

Kemikalieinspektionen udtog i august-september 2010 prøver af sko fra en række forretninger/importører.

Prøverne blev analyseret for indhold af dimethylfumarat (DMF). DMF anvendes som antimugmiddel i varer der skal transporteres over lange afstande i container.

DMF har været forbudt at anvende i varer siden 2009.

Kemikalieinspektionen udtog i alt 302 par sko og støvler fra 13 skoforhandlere og skoimportører. Skoene blev hos Danmarks Miljøundersøgelser analyseret for dimethylfumarat og et par sko viste sig at indeholde DMF over den fastsatte grænseværdi.