Ulovlig markedsføring af gasningsmidler

Kemikalieinspektionen har konstateret, at der på internettet bliver markedsført og vejledt om brug af ikke-godkendte produkter, som f.eks. karbid, til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Derfor har Inspektionen gennemført en tilsynskampagne i 2018, hvor virksomheder som omgås reglerne er blevet kontrolleret.

Bekæmpelsesmidler, som anvendes til at bekæmpe muldvarpe- og mosegrise, skal være godkendt af Miljøstyrelsen. Bekæmpelsesmidler må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugerne med hensyn til produktets anvendelse eller med hensyn til den risiko, der er forbundet med produktet.

I 2018 har Kemikalieinspektionen søgt på internettet efter virksomheder, som solgte ulovlige gasningsmidler. Resultatet blev at Kemikalieinspektionen indskærpede salgsstop overfor 15 virksomheder.