Ulovlig import af pesticider

SKAT, Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen samarbejder i en Task Force under Miljøstyrelsens ledelse med henblik på vidensdeling og koordinering vedrørende kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider.

Det meste af kontrollen kan ikke planlægges, men foregår ved at agere på mulige overtrædelser, som observeres enten af SKAT, Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen i forbindelse med myndighedernes øvrige arbejde.

Projektet har været en vigtig del af sprøjtemiddelstrategien 2012-2016 og er også en del af pesticidstrategien 2017-2021.