REF 6 – Klassificering og mærkning af blandinger

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion deltager i et fælles Forum REF-6 projekt med kontrol af klassificering og mærkning af kemiske blandinger.

 REF-6 projektet indeholder en obligatorisk modul med kontrol af klassificering og mærkning af kemiske blandinger og 4 valgfrie moduler:

A: Undtagelsesregler for mærkning og emballering

B: Harmoniseret klassifikation

C: Flydende vaskemidler i opløselige kapsler(engangsemballage)

D: Biocider

Kemikalieinspektionen vil kontrollere klassificering og mærkningen af godkendte træbeskyttelsesmidler, og dermed kontrollere om de biocidholdige produkter overholder de stillede krav i Miljøstyrelsens godkendelse.

Kemikalieinspektionen har ikke tidligere gennemført en tilsynskampagne, hvor mærkningen af godkendte biocidholdige produkter er blevet kontrolleret.

Tidligere kontroller med klassificeringen og mærkningen af kemiske produkter har vist en overtrædelsesprocent på ca. 1/3.

Kemikalieinspektionen vil kontrollere op til 20 godkendte træbeskyttelsesmidler (produkttype 8 – produkter til beskyttelse af træ fra og på savværket eller træprodukter ved at bekæmpe organismer, der ødelægger eller skæmmer træ, herunder insekter – herunder både til forebyggelse og udbedring).

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om reglerne for klassificering og faremærkning af farlige kemiske stoffer og blandinger.