REF 6 – Klassificering og mærkning af blandinger

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2018 deltaget i et fælleseuropæisk håndhævelsesprojekt, REACH-enforcement-6 (REF-6) med henblik på kontrol af klassificering og mærkning af kemiske blandinger.

REF-6 projektet indeholdte et obligatorisk modul med kontrol af klassificering og mærkning af kemiske blandinger samt mulighed for at deltage i op til fire valgfrie moduler:

A: Undtagelsesregler for mærkning og emballering

B: Harmoniseret klassifikation

C: Flydende vaskemidler i opløselige kapsler (engangsemballage)

D: Biocider

Kemikalieinspektionen har kontrolleret henholdsvis træbeskyttelsesmidlers klassificering og mærkning jf. CLP forordningen (obligatorisk modul), og om de biocidholdige træbeskyttelsesprodukter overholdte de stillede krav i Miljøstyrelsens godkendelse jf. biocid forordningen (modul D).

Kemikalieinspektionen udtog 17 træbeskyttelsesmidler til kontrollen, heraf fremgik det at:

-  Fire ud af de 17 træbeskyttelsesmidler blev taget ud af kontrollen, da markedsføringen var ophørt.

-  I fire af de 13 (17) træbeskyttelsesmidler blev der indskærpet over for de ansvarlige virksomheder, da reglerne jf. CLP og biocidforordningen ikke var opfyldt:

-  I to ud af de fire kontrolobjekter med overtrædelser, blev der konstateret ukorrekt klassificering og mærkning jf. CLP forordningen.

-  I to ud af de fire kontrolobjekter med overtrædelser blev der konstateret ukorrekt mærkning, jf. Miljøstyrelsens biocid godkendelse (registreringsnummer og koncentration af aktivstof). 

-  Ni ud af de 13 træbeskyttelsesmidler overholdte reglerne jf. CLP og biocidforordningen.

Fakta

REF-6 projektet blev gennemført med deltagelse af 29 EU lande. Der blev i alt kontrolleret 3391 blandinger inden for følgende produkt kategorier; Vaske- og rengøringsmidler, biocider, coatingsprodukter, maling, fortynder, klæbemidler, fugemasser og dufte til luftfrisker. Kontrollen viste 44 % uoverensstemmelser, jf. CLP-forordningens regler for klassificering og mærkning.

Du kan læse mere om REF-6 resultaterne og REF-6 rapporten på Echa’s hjemmeside.

Træbeskyttelsesmidlerne tilhører produkttype 8 – produkter til beskyttelse af træ fra og på savværket eller træprodukter ved at bekæmpe organismer, der ødelægger eller skæmmer træ, herunder insekter – herunder både til forebyggelse og udbedring. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om reglerne for biocider og klassificering og mærkning af farlige kemiske stoffer og blandinger.